Meteen naar de inhoud

Officiële opening SCDC

Op 9 juni jl. is het Supply Chain Development Centre (SCDC) officieel geopend door wethouder Jenneskens van de gemeente Venray die namens de regio Noord-Limburg de aanwezigen complimenteerde met de samenwerking maar hen tevens opriep om te blijven samenwerken  aan innovatie binnen de logistieke sector in onze regio.

Tijdens een paneldiscussie gaven Marco Schepers van de Berner Group en Yvonne Peeters van KLG de bezoekers meer inzicht in de kansen en mogelijkheden van de samenwerking met het SCDC voor hun bedrijf.

Marco: “Elk project dat wij binnen ons bedrijf hebben uitgevoerd met studenten heeft een ‘take-away’ opgeleverd. Mooi hoe deze aankomende professionals met nieuwe en andere inzichten van toegevoegde waarde zijn.”

Yvonne: “Het belang van adequaat opgeleid personeel is voor de logistieke sector van groot belang. Behouden van personeel voor de sector is eveneens een grote uitdaging. Het moet naar de toekomst toe mogelijk zijn om personeel te behouden, door binnen de sector ook op dit onderdeel intensiever te gaan samenwerken.” .

Het SCDC is dé ontmoetingsplek voor studenten, onderzoekers, bedrijven en overheid. Middels een   single point of contact, kan samengewerkt worden aan een verdere realisatie van een toekomstbestendige logistiek . Tijdens de opening werd er in een mini workshop aan de genodigden gevraagd hoe het SCDC kan bijdragen aan een toekomstbestendige logistieke sector. De genodigden gaven aan dat er behoefte ligt bij het verduurzamen van de supply chain, innovatievraagstukken waaronder duurzaamheid, het verbeteren van het imago van de sector en het versterken van de samenwerking in de sector.

Op basis van de input tijdens de opening, zal het SCDC-activiteiten gaan organiseren in het najaar van 2022. Het is natuurlijk ook mogelijk dat bedrijven of de overheid het initiatief nemen om een directe bijdrage aan de doelstellingen te leveren door iets te organiseren in het SCDC. Wij stellen de ruimte graag beschikbaar en denken graag met u mee om gezamenlijk de doelen te bereiken.

Het SCDC is opgericht op initiatief van Smart Logistics Centre Venlo-Venray en maakt deel uit van het fieldlab Technology Innovation and Smart Logistics (TISL), is gevestigd bij Fontys Venlo, Tegelseweg 255 te Venlo

Het SCDC werkt eveneens samen met  ELC Limburg. Door deze samenwerking zijn een 100-tal bedrijven betrokken bij het SCDC. Daarnaast zijn de regio Noord-Limburg en 4 kennisinstellingen (Vervoerscollege, ROC Gilde Opleidingen, Fontys Hogescholen en Universiteit Maastricht) direct betrokken bij het SCDC.

Heb je vragen aan het SCDC of ideeën of suggesties voor het SCDC neem dan contact op via info@scdc.nl.